Right To Play Sverige

Right To Play Sverige

Stöd oss!

Vi får ut nyanlända ungdomar i jobb

Right To Play Sverige

I samarbete med kommun, idrottsföreningar och ungdomarna själva utbildar och utvecklar Right To Play Sverige ensamkommande och nyanlända ungdomar. Alla våra aktiviteter är starkt förankrade i programmets mål - ökad anställningsbarhet genom förbättrat språk, stärkt självkänsla och utökat nätverk.

Right To Play Sverige jobbar med och för nyanlända ungdomar i åldern 16-24 år. Sekundär målgrupp är arbetsgivare. Integration är en tvåvägsprocess, det måste finnas en mottagare. Vi arbetar aktivt för att bidra till att nå de Globala målen med främsta fokus på mål 10: Ökad jämlikhet och mål 8.6: Att till år 2020 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar. 

Programmet har bara det senaste året genererat fler än 160 jobb för programmets ungdomar, över 75% av programmets tjejer har fått sitt första extrajobb genom oss. Vi har även vunnit kommunikationspriset Silverhjulet på Gyllene Hjulet-galan för Sveriges bästa sponsring och partnerskap 2018 i kategorin "Årets Samhällsengagemang", våra Ungdomsledare vann "Årets Förebilder" på nationella mångfaldsgalan Diversity Index Award, vunnit ViLirare stipendie 2019, finalist i "Årets Initiativ" 2019, blivit nominerade till Sveriges Uniteds pris "Guldhanden" 2017 och blivit finalist i Metro och ÖppnaDörrens pris för bästa integrationsinitiativ 2018 - "Årets Dörröppnare", m.fl.

Right To Play Sverige har stöd från bl.a. Vinnova, Arvsfonden, Skandia Idéer för livet, Reach for Change, MUCF, Länsstyrelsen, företag och privatpersoner.

Mer om vår verksamhet och våra resultat kan ni läsa i våra Verksamhetsberättelser, 2017 och 2018.

 

Right To Play Sverige startade sin verksamhet i Sverige i november 2016 och har sedan starten varit en del av Reach for Changes inkubator "Innovation för Integration". Right To Play Sveriges Verksamhetsledare Anna Lindh är en av Reach for Changes "Change Leaders". "Innovation för Integration" stöttar idéer, genom finansiering, rådgivning och nätverk, som hjälper ensamkommande och nyanlända barn och unga att lättare och snabbare inkluderas i det svenska samhället. Satsningen har som mål att bidra till systemförändringar i samhället, genom hållbara och långsiktiga lösningar.

 

Finansiärer och arbetsgivare talar om oss...

”Det som är unikt med Right To Play är dels deras starka fokus på att hjälpa unga till arbete, sättet de samarbetar med starka aktörer inom förenings- och näringslivet för att möjliggöra detta samt att deras metodik är behovsanpassad och utgår ifrån ungdomsperspektivet.” 

- Gayatri Rathinavelu, Program Manager Reach for Change

”Det viktigaste för oss är att jobbet blir gjort på ett bra och professionellt sätt, och det är något vi har fått bekräftat direkt från våra klubbar och föreningar där Right To Play varit involverade. Att detta sedan hjälper dessa ungdomar in på arbetsmarknaden är inte bara kul för oss på SolidSport, utan viktigt för samhället i stort.”

- Tobias Thalbäck, VD SolidSport

”För oss handlade det om enkelhet, förslaget från Right To Plays sida var enkelt, tydligt och konkret. Vidare har vi känt oss trygga genom hela processen då vi haft löpande kommunikation och känt tydligt att allt kommer att styras upp och ske på ett bra sätt.”

- Josefine Söderström, Pooling Services Manager Instajobs

Nyheter

Torsdag 14/11/19 Administrator

Arvsfonden + Right To Play = SANT!

Vi i Right To Play Sverige är så glada, stolta och tacksamma över att vi nu får växla upp våra arbetsmarknadsinsatser för och med nyanlända ungdomar med vårt nya projekt. ...

läs mer »

Facebook