Nikolina Stålhand - Right To Play Sverige

Nikolina Stålhand

Partnership Manager
Nikolina Stålhand

Nikolina anställdes som Partnership Manager i februari 2020, för att utveckla Right To Play Sveriges verksamhet och säkra nya partnerskap. Hon ansvarar även för Right To Plays uppskalningsprojekt, Innovate To Work, finansierat av Vinnova. 


Nikolina har sin bakgrund inom global utveckling och har jobbat inom såväl civilsamhället som EU och FN - främst i Europa och Asien. Exempelvis har hon tidigare arbetat med flyktingar för UNHCR i Malaysia, med jämställdhetsfrågor för en lokal civilsamhällesorganisation i Nepal och med frågor kopplade till mänskliga rättigheter på EU-kommissionen i Bryssel. Senast kommer Nikolina från Sida där hon varit baserad på avdelningen för partnerskap och innovation. 

"Att få chans att jobba för en organisation som tror på vikten av ett jämlikt och jämställt samhälle där alla människor ges möjlighet att utvecklas känns otroligt inspirerande. Jag tror att positiv samhällsförändring kräver samverkan mellan olika aktörer och här tycker jag att RIght To Play föredömligt visar hur civilsamhället kan jobba tillsammans med näringslivet, föreningslivet och det offentliga för att gemensamt bidra till en hållbar utveckling!" säger Nikolina.  

Utöver att brinna för jämställdhet och en hållbar utveckling älskar Nikolina att träna och testar gärna på nya sporter, även om hjärtat just nu klappar mest för crossfit och cirkelträning, inom vilket hon även håller klasser. 

 

Kontakt: nstalhand@righttoplay.com 

Tillbaka till Medarbetare.