Medarbetare - Right To Play Sverige

Medarbetare

Right To Plays program för nyanlända ungdomar drivs och utvecklas av ungdomarna själva. Våra anställda Ungdomsledare är utbildade i Right To Plays metod, är involverade i all programutveckling och ansvarar för alla våra programaktiviteter, från planering till genomförande och uppföljning. Alla ungdomsledare, tjejer och killar, är ungdomar som själva gått vårt program.

Anna Lindh

Verksamhetsledare

läs mer »
Frida Olsson

Program Manager

läs mer »
Rana Jumaah

Programkoordinator

läs mer »
Mohammed Salleban

Senior Ungdomsledare

läs mer »
Farshid Arefizade

Senior Ungdomsledare

läs mer »
Rouhallah Khalili

Senior Ungdomsledare

läs mer »
Shams Rezaei

Senior Ungdomsledare

läs mer »
Kadra Ferej

Ungdomsledare

läs mer »
Abbas Barati

Ungdomsledare

läs mer »
Nikolina Stålhand

Partnership Manager

läs mer »
Ali Nasari

Ungdomsledare

läs mer »
Jakob Good

Finance Manager

läs mer »
Tess Hansson

Event Manager

läs mer »
Ali Shogai

Senior Ungdomsledare

läs mer »
Hosein Rezaie

Alumni Ungdomsledare

läs mer »
Ali Zardadi

Alumni Ungdomsledare

läs mer »
Saadat Khaliqyar

Alumni Ungdomsledare

läs mer »
Seyed Hasan Rezai

Alumni Ungdomsledare

läs mer »