Frida Olsson - Right To Play Sverige

Frida Olsson

Program Development Manager
Frida Olsson

Frida anställdes som Program Manager i januari 2018, för att utveckla Right To Play Sveriges verksamhet och säkra nya partnerskap. Hon ansvarar även för Right To Plays ungdomsledarprogram. 


Frida Olsson kommer senast från TV4 och arbetade där i sin roll som Exekutiv Producent bl.a. med partnerskap och innehåll. Hon har varit ansvarig för kommersiellt tunga produktioner och stora titlar, men även arbetat med välgörenhetsprojekt tillsammans med svenska och internationella organisationer. På fritiden har hon engagerat sig ideellt, både som volontär utomlands och hemma i Sverige. På Right To Play kommer Frida nu att utveckla intäktsströmmar och program tillsammans med nya och befintliga partners.

"Jobbet på Right To Play är en dröm som går i uppfyllelse! Att få kombinera mina erfarenheter med partnerskapsbyggande i en kommersiell bransch, med mitt stora samhällsengagemang känns spännande" säger Frida.

Right To Play kommer att fortsätta arbeta nära, individanpassat och långsiktigt för att ungdomarna ska bli aktiva deltagare av integration, inte enbart passiva mottagare.

"Vi har alla ett ansvar för att skapa det samhälle vi vill leva i. Vi måste se våra nyanlända som de individer de är, men också som resurser som tillför samhället, och där har Right To Play skapat individanpassade program med upplevelsebaserat lärande, som främjar verklig och varaktig integration!" säger hon. 

Även Frida har en bakgrund inom idrott och hälsa (om än något lite annorlunda) och delar Right To Plays tro på att idrotten är den perfekta plattformen för effektiv inkludering. Som certifierad yogainstruktör och surfinstruktör har hon bland annat pluggat idrottslära och arbetat mycket med surfintroduktion för barn och unga såväl som för vuxna. Hon är en stark förespråkare för fysisk hälsa som verktyg för psykisk hälsa, och engagerar sig mycket för ökad jämlikhet och jämställdhet inom idrotten och i samhället i stort. 

Kontakt: folsson@righttoplay.com

 

Tillbaka till Medarbetare.