Rana Jumaah - Right To Play Sverige

Rana Jumaah

Programkoordinator
Rana Jumaah

Rana anställdes som koordinator i februari 2020, för att utforma och genomföra Right To Plays aktiviteter utifrån målgruppens behov, mål och förutsättningar. Rana är även ansvarig för projektet “Nyanlända tjejers delaktighet på egna villkor” och för att rekrytera tjejer till programverksamheten. 


Rana har haft en framgångsrik resa genom Right To Play, där hon gått från deltagare, till Ungdomsledare, till senior Ungdomsledare, till Koordinator. Dessutom har Rana på bara ett år lyckats rekrytera över 50 tjejer till verksamheten. I projektet som Rana är ansvarig för, jobbar hon aktivt med att öka nyanlända tjejers delaktighet i samhället på deras egna villkor, främst genom fokus på idrott och rörelse, arbetslivserfarenhet och ledarskap. 

“Jag vill bidra till att alla, tjejer och killar, ska kunna komma till Right To Play när dom vill, om de behöver hjälp med jobb, idrott eller någonting annat. Jag vill dela med mig av det jag har lärt mig genom Right To Play till andra ungdomar. Jag vill också bidra till att tjejerna ska lära sig att våga göra saker här som dom senare kan göra på andra platser i samhället”, säger Rana. 

I likhet med många andra i Right To Play, har Rana en passion för idrotten. Framförallt fotbollen har betytt mycket för henne genom åren och blev ett sätt för Rana att hitta vägen in i det svenska samhället. Genom fotbollen träffade Rana nya vänner och började få tillbaka sitt självförtroende. Dessutom var det fotbollen som drog Rana till Right To Play.

Kontakt: rjumaah@righttoplay.com

Tillbaka till Medarbetare.