Ali Zardadi - Right To Play Sverige

Ali Zardadi

Alumni f.d. Ungdomsledare
Ali Zardadi

Ali har varit del av Right To Play sedan våren 2018. Anställd Ungdomsledare var han mellan oktober 2018- januari 2020. Mellan november 2018 och november 2019 var Ali även med i ledningsgruppen för Youth2020.


Texten är skriven oktober 2018:

Ali kom till Sverige för drygt tre år sedan med en dröm om ett tryggare liv. Under sina år i Sverige har han hunnit med många bedrifter, bland annat har han givit ut boken "Ängeln och sparven" och vunnit Raoul Wallenberg Academys pris Ungt Kurage för sitt brinnande engagemang i ensamkommande barn och ungas rättigheter. Att läsa och skriva är några av Alis största intressen, han känner att böcker är som hans vänner och att skriva gör honom lugn. 

Ali går nu andra året på gymnasiet och på fritiden arbetar han som Ungdomsledare i RIght To Play, och sitter även i ledningsgruppen för Youth 2020 som representant från Right To Play. Ali kom i kontakt med Right To Play genom en vän, och blev snabbt engagerad i organisationen. "Det bästa med RIght To Play är att det var som en dörr som öppnades för mig och bakom den dörren fanns många möjligheter. Nu jobbar jag som Ungdomsledare och det är ett drömjobb. Ett jobb som ger mig möjlighet att ge något tillbaka till samhället som hjälpt mig och samtidigt kämpa för att fler nyanlända ungdomar kan komma in i samhället och arbetslivet. I mitt jobb får jag hjälpa fler nyanlända ungdomar att få jobb, träna språket, få större nätverk, få bättre självkänsla, undvika utanförskap och ensamhet. Jag känner att vårt arbete gör skillnad för integrationsarbetet i samhället och jag känner mig stolt över att vara en del av det arbetet" säger Ali. 

I framtiden drömmer Ali om att bli socionom och dedikera sin karriär till att hjälpa andra, och han hoppas också att han ska fortsätta jobba länge inom Right To Play!