Charlie Lindell - Right To Play Sverige

Charlie Lindell

Program Manager
Charlie Lindell

Charlie anställdes som projektledare i juni 2019, för att fortsätta utveckla verksamhetens program. Charlie är nu programansvarig med övergripande ansvar för alla projekt och har ett särskilt fokus på arvsfondsprojektet Right To Work och ungdomsledarprogrammet.


Charlie har sin akademiska bakgrund mångfaldsstudier med fokus på genusvetenskap. Centrala delar i utbildningen har varit normkritik, jämlikhet och intersektionalitet. Utöver utbildning har Charlie även arbetat som föreläsare, projektmedarbetare och ledare på en fritidsgård för hbtq-ungdomar.

" I mitt arbete inom Right To Play vill jag fokusera på att tillsammans med ungdomarna skapa och driva ett program som har stark effekt effekt på ungdomarna, för arbetsgivare och samhället i stort", säger Charlie.

Kontakt: clindell@righttoplay.com

Tillbaka till Medarbetare