Ali Nasari - Right To Play Sverige

Ali Nasari

Ungdomsledare
Ali Nasari

Ali är 20 år gammal och har varit del av RIght To Play sedan våren 2018. Ungdomsledare har han varit sedan 2019. 


Berätta lite om dig själv!

Jag är en 20-årig kille som går en yrkesutbildning med inriktning VVS och fastighet på gymnasiet, vilket gett mig goda kunskaper att jobba individuellt och i grupp. Som person har jag alltid varit en social, nyfiken, ambitiös och flexibel person. Ett år sedan började jag arbeta som en ungdomsledare i Right To Play för att stötta andra ungdomar med olika aktiviter och arbete. 

Varför är du med i Right To Play?

Innan jag kom med i Right To Play var jag ofta ledsen och ensam. Det kändes som att allt var dåligt och jag tänkte mycket på hur ska jag komma in och utveckla mig i samhället. Nu är det mycket bättre och känner mig inte längre ensam. Right To Play ger en plattform till alla ungdomar att bygga en stark självkänsla som gör det lättare att hitta jobb och bli en del av samhället. Right To Play är bra för nyalända ungdomar för att här vi ger möjlighter till unga för att bli glada och det finns alltid människor som de kan fråga och få hjälp av. 

 

Vad tycker du är viktigt i din roll som ungdomsledare?

Att vara ungdomsledare ger mig mycket styrka och trygghet i att våga leda andra. Jag vill alltid att alla ska ha roligt och få vara med i alla aktiviteter. Alla ska gå hem från våra aktiviteter med en bra känsla och bra erfarenheter. Jag tycker också att det är särskilt viktigt att få stötta andra ungdomar att göra samma resa som jag har gjort. 

 

Vilka är dina styrkor?

Nyckelord till mina personliga egenskaper är att vara positiv, aktiv och framgångsrik. Jag drivs av viljan att alltid göra mitt bästa både för mina kollegor och ungdomarna eftersom det är viktigt för mig att vilja och kunna hjälpa varandra.