Tess Hansson - Right To Play Sverige

Tess Hansson

Event Manager (20%)
Tess Hansson

Tess anställdes som Event Manager på deltid (ca 20%) under hösten 2019 för att arbeta med kommunikation och bygga upp företagssamarbeten inom eventsektorn i vårt eventvärd- och värdinneprogram.


Tess har jobbat inom eventbranschen i över 10 år där hon bland annat varit produktionsledare och producent på en av de största eventbyråerna i Stockholm, Nine Yards. Hösten 2018 valde Tess att istället för att vara anställd börja frilansa inom eventbranschen. Genom nya möjligheter att välja uppdrag ville hon börja engagera sig i integration av nyanlända och ensamkommande ungdomar.

"Genom min erfarenheter vill jag bidra till att ungdomarnai Right To Play kan ta del av arbetstillfällen som finns i eventbranschen och dessutom på ett enkelt sätt göra det möjligt för företag att anställa nyanlända ungdomar. Jag tror verkligen på ett arbete är en väg in i samhället", säger Tess.

Kontakt: thansson@righttoplay.com

Tillbaka till Medarbetare.