Elise Brune - Right To Play Sverige

Elise Brune

En stjärna
Elise Brune

Elise började som praktikant på Right To Play under hösten 2020, för att få lära sig mer om integrationsarbete i Sverige och bidra till att utveckla Right To Plays strategi för global insamling. 


Elise studerar andra året på masterprogrammet “International Management and Development” vid Lunds Universitet. Tidigare studier har genomförts i psykologi där fokus legat på att förstå olika dynamiker mellan grupper och utanförskap. Utöver utbildning, har hon tidigare varit engagerad i arbete kring att hjälpa nyanlända ungdomar att integreras i samhället och bidragit till forskning i barns rättigheter. 

Elise har även hela livet spelat fotboll som fortfarande utgör en viktig del i hennes liv. Tack vare fotbollen fick hon ett 4-års idrottsstipendium för att genomföra sin kandidatexamen i psykologi vid ett universitet i New York. Erfarenheter från idrottssammanhang i olika kulturer har gjort att Elise tror på idrottens kraft att föra samman ungdomar och bidra till en stark gemenskap och mening. 


Kontakt: ebrune@righttoplay.com

Tillbaka till Medarbetare.