Elise Brune - Right To Play Sverige

Elise Brune

Junior Projektledare
Elise Brune

Elise började som praktikant på Right To Play under hösten 2020, för att få lära sig mer om integrationsarbete i Sverige och bidra till att utveckla Right To Plays strategi för global insamling. Från och med juni 2021 så arbetar hon som Junior Projektledare hos oss.


Elise studerar andra året på masterprogrammet “International Management and Development” vid Lunds Universitet. Tidigare studier har genomförts i psykologi där fokus legat på att förstå olika dynamiker mellan grupper och utanförskap. Utöver utbildning, har hon tidigare varit engagerad i arbete kring att hjälpa nyanlända ungdomar att integreras i samhället och bidragit till forskning i barns rättigheter. 

Elise har även hela livet spelat fotboll som fortfarande utgör en viktig del i hennes liv. Tack vare fotbollen fick hon ett 4-års idrottsstipendium för att genomföra sin kandidatexamen i psykologi vid ett universitet i New York. Erfarenheter från idrottssammanhang i olika kulturer har gjort att Elise tror på idrottens kraft att föra samman ungdomar och bidra till en stark gemenskap och mening. 


Kontakt: ebrune@righttoplay.com

Tillbaka till Medarbetare.