Josefine Thorén - Right To Play Sverige

Josefine Thorén

Projektledare 
Josefine Thorén

Josefine anställdes som projektledare i januari 2021, för att driva Right To Plays jämställdhetsprojekt som syftar till att tjejer ska kunna delta i samhället på egna villkor.


Josefine är utbildad människorättsvetare med specialisering inom genus, migration och social rättvisa. Hon har tidigare jobbat som projektledare för två större projekt; ett med fokus folkbildning och mänskliga rättigheter, och ett annat med fokus funktionshinderfrågor och idrott. Josefine är även ideellt aktiv i den feministiska rörelsen och i jämställdhetsfrågor, både lokalt och nationellt.  

”I mitt arbete med Right To Play vill jag bidra till en snällare värld. Jag vill motverka de strukturer som gör att människor inte får samma möjligheter och samtidigt vara en del av lösningen att bygga ett samhälle som är inkluderande på riktigt."

Kontakt: jthoren@righttoplay.com 

Tillbaka till Medarbetare