Emelie Rohdén - Right To Play Sverige

Emelie Rohdén

Projektledare
Emelie Rohdén

Emelie anställdes som projektledare i mars 2021, för att driva våra projekt kopplade till Right To Plays Ungdomsledarprogram och sociala aktiviteter.


Emelie tar med sig mycket erfarenhet från att tidigare att ha jobbat för och tillsammans med målgruppen, då hon tidigare varit rekryteringsansvarig för att hjälpa nyanlända ungdomar ut på arbetsmarknaden. Hon är utbildad inom mänskliga rättigheter och har även föreläst runt i hela Sverige om hur tobaksindustrin strider mot de globala hållbarhetsmålen. Dessutom har Emelie tidigare varit ideellt engagerad som mentor för nyanlända ungdomar och varit vice ordförande i Röda Korsets Ungdomsförbund.

“Genom mitt arbete på Right To Play vill jag bidra med engagemang och nätverk och dessutom se till att ungdomarnas röster blir mer hörda i samhället”, säger Emelie.

Kontakt: erohden@righttoplay.com

Tillbaka till Medarbetare