Pamela Clemente - Right To Play Sverige

Pamela Clemente

Programkoordinator
Pamela Clemente

Pamela anställdes som Senior Ungdomsledare i januari 2022. Pamela kommer främst att arbeta med vårt arbetsmarknadsspår där fokus ligger på att stötta unga med utländsk bakgrund ut i hållbara anställningar.  


Pamela har varit med i Right To Play sedan starten 2017 och beskriver själv hur hon utvecklats mycket inom organisation. Pamela gick Right To Plays aktivitetsledarutbildning och blev snart efter anställd som Ungdomsledare. Inte långt senare tog Pamela nästa steg till senior ungdomsledare och arbetar nu 25% på kansliet. Pamela ser att sin största utvecklingspunkt i Right To Play har varit självständighet där hon nu har mer tilltro till att hon klarar av olika utmaningar på egen hand! 

I Right To Play kommer Pamela arbeta främst med individuellt stöd till andra unga och med att planera och leda aktiviteter. Utöver deltidsarbetet i Right To Play studerar Pamela heltid på Komvux till väktare och arbetar extra på Tele2 och Friends arena. Tidigare har Pamela studerat Estetlinjen med inriktning på fotografi på gymnasiet. I Right To Play ser hon fram emot:  

“Jag vill ha ett meningsfullt arbete där jag kan hjälpa andra ungdomar som befinner sig i samma situation som jag var i. Är man ny i ett land så vet man ofta inte vad man ska göra för att få ett jobb och en gemenskap. Jag vill hjälpa andra unga att nå sina mål. Det kan jag göra genom Right To Play.”