Medarbetare - Right To Play Sverige

Medarbetare

Right To Plays program för nyanlända ungdomar drivs och utvecklas av ungdomarna själva. Våra anställda Ungdomsledare är utbildade i Right To Plays metod, är involverade i all programutveckling och ansvarar för alla våra programaktiviteter, från planering till genomförande och uppföljning. Alla ungdomsledare, tjejer och killar, är ungdomar som själva gått vårt program. Det har även vår Programkoordinator Rana.

Under 2020 så var vi totalt 3 kvinnor och 2 män anställda (alla tjänster sammanställda till heltid), varav fördelningen mellan inrikesfödda och utrikesfödda var ca 60%-40%.

Frida Olsson

tf. Verksamhetschef

läs mer »
Anna Lindh

Grundare (föräldraledig)

läs mer »
Rana Jumaah

Programkoordinator

läs mer »
Elise Brune

Projektledare

läs mer »
Forozan Mozzafari

Program koordinator 

läs mer »
Charlie Lindell

Program Manager (Tjänstledig )

läs mer »
Hassan Mozaffar

Projektmedarbetare/Senior Ungdomsledare

läs mer »
Rouhallah Khalili

Senior Ungdomsledare

läs mer »
Abbas Barati

Ungdomsledare

läs mer »
Elaha Pirozi

Ungdomsledare

läs mer »
Zahra Rajaby

Ungdomsledare

läs mer »
Tess Hansson

Event Manager (20%)

läs mer »
Jakob Good

Finance Manager (20%)

läs mer »
Kadra Ferej

Alumni f.d. Senior Ungdomsledare

läs mer »
Ali Nasari

Alumni Ungdomsledare

läs mer »
Farshid Arefizade

Alumni f.d. Senior Ungdomsledare

läs mer »
Shams Rezaei

Alumni f.d. Ungdomsledare

läs mer »
Mohammed Salleban

Alumni f.d. Ungdomsledare

läs mer »
Ali Shogai

Alumni f.d. Ungdomsledare

läs mer »
Hosein Rezaie

Alumni f.d. Ungdomsledare

läs mer »
Ali Zardadi

Alumni f.d. Ungdomsledare

läs mer »
Seyed Hasan Rezai

Alumni f.d. Ungdomsledare

läs mer »
Saadat Khaliqyar

Alumni f.d. Ungdomsledare

läs mer »
Nikolina Stålhand

Alumni f.d. anställd på kansliet

läs mer »