Först var det över 300.. - Right To Play Sverige

Tillbaka
  • Dela:

Först var det över 300..

I dessa speciella och ovissa tider vill vi passa på att sprida lite positiva och spännande nyheter om framtiden! För wow, vem hade trott för tre år sedan när vi startade upp Right To Play Sverige med en anställd och två ungdomsledare att vi skulle ha kommit såhär långt på så kort tid?

Över 300 aktörer sökte Vinnovas utlysning för Social Innovation steg 1 i våras. Vi var då överväldigande glada och stolta över att vara en av de ca 30 utvalda projekten. Efter steg 1 så har vi nu, som ett av endast sex projekt blivit beviljade fortsatt stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Vi ska nu paketera och sprida vår metod för att stötta nyanlända ungdomar ut i heltidsarbete. Vi har sett fantastiska resultat av hur vi tillsammans med ungdomarnas kraft och arbetsgivares vilja att öppna upp har lett till över 200 jobb (!!!) för målgruppen. Och inom två år är målet att flera aktörer runt om i landet, i såväl offentlig som privat sektor, använder sig av Right To Plays metodik och därmed bidrar till systemförändring på svensk arbetsmarknad.


Vi vet att de stora samhällsutmaningar som vi valt att tackla - integration och ungdomsarbetslöshet - är komplicerade och kräver stor samverkan, därför ska det bli otroligt spännande att se vad vi, tillsammans med sex projektparter inom forskningen, juridiken, näringslivet, idéburen samt offentlig sektor, kan nå med vår metod som grund!


Right To Play jobbar för att fler unga ska få ökade förutsättningar att bli aktiva deltagare i samhället, att motverka diskriminering och utanförskap genom det kanske viktigaste steget till effektiv integration - arbete. Genom Right To Plays metod stöttas både målgrupp och mottagarsida för en mer jämlik och hållbar arbetsmarknad. Om ni som arbetsgivare eller företag vill vara med på resan mot ett mer inkluderande samhälle så hör av er så vi kan samarbeta inom projektet!  


Läs mer om hur Vinnova främjar och stöttar social innovation, och inspireras av fler projekt:

https://www.vinnova.se/m/social-innovation/