Generation Pep! - Right To Play Sverige

Tillbaka
  • Dela:

Generation Pep!

Vi är en del av Generation Peps nätverk. Det betyder att vi ställer oss bakom Generation Peps vision att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Right To Play arbetar för och med nyanlända ungdomar för att stärka deras möjligheter att bli aktiva deltagare i samhället, med idrotten som plattform. Fokus är på självkänsla, nätverk och rörelse med målet - ett första jobb. Allt arbete utgår ifrån utbildade och certifierade ungdomsledare som rekryteras från målgruppen.

I samarbete med partners från förenings- och näringsliv, utbildar och stöttar Right To Play ungdomar att bli fotbollsdomare genom sin Domarakademi, utvecklar unga ledare med ett särskilt fokus på nyanlända tjejer, samt genomför aktiviteter med upplevelsebaserat lärande på några av Sveriges största idrottsarenor. ”Integration är en tvåvägsprocess, där det måste finnas en aktiv mottagare för att vi ska lyckas med vår tids stora samhällsutmaningar. Där använder vi idrottsrörelsens inkluderande verktyg för att näringsliv, föreningsliv och ungdomar ska mötas och skapa effekt på individnivå och för samhället i stort.”

Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!