God Jul och Gott Nytt År önskar Right To Play Sverige! - Right To Play Sverige

Tillbaka
 • Dela:

God Jul och Gott Nytt År önskar Right To Play Sverige!

Nu börjar 2018 gå mot sitt slut och vi vill passa på att se tillbaka på året som gått. Det har varit ett fantastiskt andra år för Right To Play Sverige – och mycket tack vare er! Det har varit ett år då vi gick från en till två medarbetare på kontoret, för att kunna växla upp vårt arbete ytterligare. Ett år då 4 ungdomsledare blev 11, som tillsammans drivit allt ifrån programutveckling till ansvar för aktiviteter, från idé till genomförande och uppföljning. Ett år då våra insatser blivit nominerade till flera priser inom idrott och integration - och då vi även vann Silverhjulet för "Årets Samhällsengagemang" på Sponsrings- och eventgalan Gyllene Hjulet. Ett år då vi tillsammans skapat över 1 000 arbetstillfällen och bidragit till att nyanlända ungdomar kommer ut i sina första jobb! 
 

2019 kommer Right To Play Sverige att växa ännu mer. Vi välkomnar nu i januari en ny medarbetare till kontoret, ytterligare en under våren, och vi ser fram emot att kunna utbilda och anställa ännu fler ungdomsledare! Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att stötta och kapacitetsbygga nyanlända ungdomar att bli aktiva deltagare i samhället, genom att bidra till ökad anställningsbarhet, förbättrade språkkunskaper, utökat nätverk och stärkt självkänsla - allt genom idrotten. Vi kommer att fortsätta arbeta nära, individanpassat, målstyrt och långsiktigt, med ungdomarna som kärnan i allt vårt arbete. Under 2019 kommer vi även att starta upp ett helt nytt volontärprogram - ”Fyll ett CV” - som gör det enkelt (och effektfullt!) för individer och näringsliv att engagera sig. Om ni vill fylla ett CV, om ni har en öppning för en ungdom/ungdomar på er arbetsplats, om ni vill veta mer om våra planer, och bli än mer delaktiga i Right To Plays arbete framåt, hör av er till oss. Vi ser fram emot att arbeta vidare tillsammans med er, tillsammans gör vi skillnad!

2018 i siffror:

 • Ca 300 ungdomar har deltagit i Right To Plays progam och aktiviteter.
 • Ca 250 ungdomar har löpande fått praktisk arbetslivserfarenhet genom Right To Plays jobb- och praktikprogram.
 • Right To Plays verksamhetsledare och ungdomsledare har framträtt på scen och i media vid fler än 35 tillfällen under året. 
 • 24 ungdomar är legitimerade domare genom Right To Plays Domarakademi och dömer löpande på fotbollsturneringar runt om i Stockholm, med stöd av personliga domarmentorer. 
 • 11 ungdomar har fått utbildning och anställning som Right To Play Ungdomsledare.
 •  Ytterligare 12 ungdomar är anställda hos oss genom samarbetet med SolidSport. 
 • 20 ungdomar har anställts på Tele2 Arena genom jobb- och praktikprogrammet i samarbete med Tele2 (en del av caset som vann Silverhjulet för ”Årets Samhällsengagemang”).
 • Totalt har vi skapat över 1 000 arbetstillfällen för nyanlända ungdomar tack vare ungdomarnas driv och kompetens samt våra möjliggörare inom förenings- och näringslivet.  

 

Ett externt effektmätningsteam har följt oss under året för att se hur vårt arbete gör skillnad för målgruppen, och de rapporterar följande:  

Ungdomar i Right To Plays program visar en statistiskt signifikant högre lyckonivå än kontrollgruppen, samt ett större socialt nätverk av stödjande vuxna. Vi har kontrollerat för att grupperna är lika i övriga relevanta hänseenden som kan ha påverkat deras lyckonivå och sociala nätverk, såsom: hur länge de varit till Sverige, deras status gällande uppehållstillstånd, och huruvida de var ensamkommande. Skillnaderna mellan deltagargruppen och kontrollgruppen ger således starka indikationer på att Right To Plays program har förbättrat ungdomarnas mentala välmående och utökat deras sociala nätverk.

Dessutom upplever ungdomarna själva effekt… 

 • 93% av ungdomarna i programmet upplever att Right To Play Sverige har ökat deras självkänsla.
 • 81% upplever att Right To Play Sverige har utökat deras sociala nätverk.
 • 85% upplever att Right To Play Sverige har förbättrat deras språkkunskaper.
 • 89% upplever att Right To Play Sverige gett dem bättre kunskap om hur man gör ett bra jobb.

2018 i ord och känslor:

 • Abbe berättar om hur hans deltagande i Right To Plays domarakademi har lett till nya drömmar, här.
 • En av ungdomarna i programmet berättar om hur resan med Right To Play skapat jobbmöjligheter och framtidstro, här.
 • Vår partner SolidSport berättar om hur samarbetet med Right To Play skapar integration på arbetsmarknaden, här.
 • För löpande ord och känslor, följ oss på Facebook www.facebook.com/righttoplaysweden

Tack för ett fantastiskt år, vi på Right To Play önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! 

Ps. På bilden är det Abbe från Right To Plays Domarakademi som sköter slantsinglingen på Tele2 Arena. Upplevelsebaserat lärande - the Right To Play-way!