Right To Play nu i Sverige - Right To Play Sverige

Tillbaka
  • Dela:

Right To Play nu i Sverige

Den internationella välgörenhetsorganisation Right To Play finns sedan tidigare i 19 länder och startar nu i Sverige.

Den internationella välgörenhetsorganisation Right To Play finns sedan tidigare i 19 länder och startar nu i Sverige. Right To Play använder idrott och lek för att utbilda och kapacitetsbygga barn och unga att bättre klara effekterna av fattigdom, konflikter och sjukdomar i utsatta områden.

I Sverige har Right To Play Sverige startat ett program med ensamkommande, nyanlända ungdomar i samarbete med ungdomarna själva, idrottsklubbar och kommuner. Programmets fokus är att ungdomarna ska lära sig mer om ledarskap, idrottskunskap, värderingar och kommunikation.

Right To Play Sverige är en del av Reach for Changes inkubator "Innovation for Integration" och Right To Play Sveriges Anna Lindh och Thomas Breistein är två av Reach for Changes "Change Leaders".