Right To Play och Stockholm stad ska innovera för mer jämlika förutsättningar att delta i idrott! - Right To Play Sverige

Tillbaka
  • Dela:

Right To Play och Stockholm stad ska innovera för mer jämlika förutsättningar att delta i idrott!

Med stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova inleder Right To Play Sverige, tillsammans med idrottsförvaltningen i Stockholms stad, ett tvåårigt samverkansprojekt med syftet att innovera lösningar för att öka tjejers aktiva deltagande i idrott och i den organiserade idrottsrörelsen, i linje med idrottsförvaltningens vision om ett Stockholm där alla vill och kan röra på sig.

”Vi har stora förväntningar på att projektet ska ge oss utvecklade och än mer framgångsrika metoder för att nå ut till och aktivera tonårstjejer. Målgruppen tonårstjejer är en av våra prioriterade målgrupper och vi hoppas att många ska få glädje av vad projektet kommer att erbjuda.  Vi ser fram emot samarbetet med Right To Play Sverige och ett innovativt utvecklingsarbete med fokus på tjejers inflytande och delaktighet.”, säger Stockholms stads idrottsdirektör Marina Högland. 

 I projektet riktar vi oss till tjejer (14-20 år) med utländsk bakgrund, och som idag står utanför organiserad idrottsverksamhet. Vi i Right To Play har arbetat nära tillsammans med målgruppen under flera år och lärt oss att hinder så som brist på tidigare idrottserfarenhet, sena tider eller dyra avgifter ofta står i vägen för många att engagera sig i idrott och fysisk aktivitet. Vi vet samtidigt att många tjejer vill övervinna hindren och engagera sig i fysisk aktivitet mycket mer än vad de gör idag. Projektet “Hälsa på tjejers villkor - innovation för jämställd hälsa” ska nu utgå ifrån tjejers egna villkor, förutsättningar och behov för att skapa rätt förutsättningar att kunna övervinna hindren. 

Att målgruppen idag har sämre förutsättningar att ta del av idrottsverksamhet är en samhällsutmaning som bidrar till ojämlika förutsättningar för fysisk såväl som psykisk hälsa. Situationen kräver inte bara en engagerad målgrupp utan även att idrottsförbund, -föreningar och kommunala fritidsverksamheter ska aktiveras inom ramen för projektet för att tillsammans skapa möjligheter till hållbar förändring. 

”Tänk om vi kan hitta nycklarna till att skapa jämlika förutsättningar för den här målgruppen att delta i idrott. Det ska bli så spännande att se vad vi kan uppnå tillsammans med tjejerna och genom samverkan med Sveriges största kommun och idrottsförvaltning! Vi är tre aktörer i detta, tjejerna, staden och vi, receptet för framgång tror vi, säger Right To Play Sveriges grundare och verksamhetschef Anna Lindh. 

Om Right To Play:   

Right To Play Sverige har sedan 2017 arbetat i för och tillsammans med utrikesfödda och nyanlända ungdomar för att öka deras delaktighet i samhället. I samarbete med kommun, företag, idrottsföreningar och ungdomarna själva stöttar, utbildar och stärker vi målgruppen genom aktiviteter starkt förankrade i våra mål: stärkt självkänsla, utökat nätverk, förbättrade språkkunskaper och ökad arbetslivserfarenhet. Genom projektet får vi nu möjligheten att förstärka våra insatser med koppling till ökad hälsa och egenmakt för just tjejer, ett viktigt fokusområde för Right To Play internationellt. Läs mer på www.righttoplay.se 

Om Idrottsförvaltningen Stockholms stad:   

Idrottsförvaltningen skapar förutsättningar för att stockholmarna ska kunna vara fysiskt aktiva. Vår vision är ett Stockholm där alla vill och kan röra på sig. Idrottsförvaltningens uppdrag kan kort beskrivas som att vi öppnar staden som arena och erbjuder stockholmarna en stor variation av idrotts- och motionsmöjligheter för en aktivare livsstil. Läs mer på motionera.stockholm. 

 

Kontakt:   

Right To Play   

Elise Brune, projektledare   
+ 46 73 511 85 07   

ebrune@righttoplay.com

Stockholm stads idrottsförvaltning   

Ida Giorgi,  idrottskoordinator  
076 129 41 88  
ida.giorgi@stockholm.se