Right To Play Sverige om Covid-19 - Right To Play Sverige

Tillbaka
  • Dela:

Right To Play Sverige om Covid-19

Right To Play har arbetat för och tillsammans med målgruppen ensamkommande och nyanlända ungdomar i tre år, och under den tiden som vi varit verksamma i Sverige har vi på olika sätt arbetat med arbetsmarknadsinsatser för att programmets ungdomar ska få ökade möjligheter till långsiktig etablering i samhället - genom ett arbete.

Right To Plays arbetssätt utgår alltid från ungdomarnas behov. Vi har stor vana av att, tack vare våra anställda Ungdomsledare som själva är från målgruppen, snabbt kunna ställa om när vår målgrupp och/eller samhället ställs inför nya utmaningar. Samhällsläget just nu påverkar oss alla i någon utsträckning, och som det ofta är i kriser så blir redan utsatta grupper extra hårt drabbade. Ungdomarna i vår målgrupp riskerar att drabbas hårt av Covid-19 och dess konsekvenser i och med de krav som den nya gymnasielagen ställer (kortfattat: sex månader efter att en ungdom slutat skolan måste de ha en fast anställning för att få stanna i Sverige). Företag har svårt att anställa, arbetslösa riskerar att ställas emot varandra på ett annat sätt än innan nu när konkurrensen om jobb hårdnar, och integrationsfrågan överlag hamnar också mer i skymundan när stort och väl behövligt fokus ligger på vår sjukvård och dess hjältar.

I spåren av Covid-19 har vi nu designat om en hel del av våra insatser för att all den kraft och potential som ungdomarna i vår programverksamhet kan bidra med, ska kunna användas för att lösa utmaningar till följd av krisen. Ungdomarna behövs där ute och de är redo för arbete. Vi har några ungdomar som kommit ut i jobb inom exempelvis vård, transport och lager de senaste veckorna.

Frågan om eventuella lagändringar när det gäller den nya gymnasielagen är väldigt svår att svara på i ett läge där allas våra förutsättningar ändras nästan på dygnsbasis. Klart är i alla fall att Covid-19 och dess konsekvenser kommer ha en enorm påverkan på de ungdomar som berörs av lagen. Det handlar ju i deras fall inte bara om ett jobb utan så mycket mer.