Right To Plays Verksamhetsberättelse 2017 - Right To Play Sverige

Tillbaka
  • Dela:

Right To Plays Verksamhetsberättelse 2017

Förra året samlat i skrift hittar ni i vår Verksamhetsberättelse 2017. Här nedan finns ett utklipp från Verksamhetsberättelsen där Reach for Changes Program Manager Gayathri Rathinavelu lyfter sina tankar om Right To Play som organisation och vårt program.

Här kan du läsa hela Right To Plays Verksamhetsberättelse för 2017.

 - Gayathri Rathinavelu, Program Manager “Innovation for Integration”, Reach for Change:

”Ungdomarna som deltar i Right To Play gör en otrolig resa genom programmets gång. De stärks som individer, ökar sin självkänsla och deltar aktivt i samhället. De är smarta, engagerade, kompetenta och drivna unga människor som arbetsmarknaden idag inte har tillgång till. Ett glapp som Right To Play fyller.”

Reach for Change söker sociala innovationer med potential att effektivt stötta integration för unga ensamkommande, genom att exempelvis underlätta vägar till arbete, studier, nätverk samt tillgång till kunskap och information om sina rättigheter. När vi investerar i sociala innovationer så söker vi efter en banbrytande idé och en modig, smart och passionerad idébärare. Right To Play Sverige och dess idébärare innehåller alla dessa kvalitéer, en perfekt matchning för oss. Vi såg en stor potential i verksamheten då de dels har välbeprövade metoder som kunde appliceras på att arbeta med unga ensamkommande samt att de hade potential till att snabbt komma igång och engagera många unga i verksamheten. Under sitt första som verksamma i Sverige har de redan stöttat över 200 ensamkommande ungdomar.

 

Det som är unikt med Right To Play är dels deras starka fokus på att hjälpa unga till arbete och praktik, sättet de samarbetar med starka aktörer inom förenings- och näringslivet för att möjliggöra detta, samt att deras metodik är behovsanpassad och utgår ifrån ungdomsperspektivet. Verksamheten designas och växer organiskt utifrån ungdomarnas behov och perspektiv. Vi ser att det här flexibla förhållningssättet är en kraftfull framgångsfaktor, det gör att nyanlända unga som lever i utsatthet har möjlighet att ta plats på det sätt som fungerar bäst för dem. Det ökar känslan av delaktighet och egenmakt i en livssituation där de ofta upplever att de inte kan påverka viktiga beslut i deras liv. Ungdomarna som deltar i Right To Plays program gör en otrolig resa genom programmets gång. De stärks som individer, ökar sin självkänsla och deltar aktivt i samhället. De är smarta, engagerade, kompetenta och drivna unga människor som arbetsmarknaden idag inte har tillgång till. Ett glapp som Right To Play fyller. Vi är otroligt glada och stolta över att stötta och följa Right To Play Sverige i deras utveckling.