SATS i samarbete med Right To Play - Right To Play Sverige

Tillbaka
  • Dela:

SATS i samarbete med Right To Play

Spännande samarbete mellan oss och SATS! Se SATS pressmeddelande nedan: 

SATS har tillsammans med den ideella föreningen Right To Play Sverige tagit fram ett tio veckors program designat för ungdomar som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet med programmet är att skapa ett sammanhang där ungdomar med hjälp av fysisk träning och träningens goda effekter i stort, får verktyg att komma närmare ett jobb.

I en första omgång med start hösten 2021 kommer 15 ungdomar från Right To Play delta i programmet. Under programmets gång kommer ungdomarnas utveckling att följas, för att se vilken upplevd påverkan regelbunden träning har på självkänsla, motivation och nätverk.

- SATS-samarbetet är en unik möjlighet för oss att utforska vidare hur fysisk rörelse kan komplettera våra befintliga verktyg i vårt arbetsmarknadsprogram för ungdomar. Genom samarbetet mellan Right To Play och SATS ges ungdomar som annars inte tränar, möjlighet att aktivera sig och känna på de positiva effekterna av träning, säger Right To Plays grundare och verksamhetschef Anna Lindh.

- I Right To Play har vi hittat en samarbetspartner som precis som vi vill lyfta alla positiva effekter med träning. Samarbetet är en fantastisk möjlighet för oss att bidra till mer rörelse för ungdomarna och att långsiktigt bidra till SATS vision ”We make people healthier and happier”, säger Anna Raftheim, Nordic HR Director på SATS.

I nästa fas av samarbetet kommer personliga tränare från SATS dela med sig av sin kompetens från PT-yrket, en erfarenhet för ungdomarna att komplettera sitt CV med. Målet med samarbetet är att sänka tröskeln till träning och PT-yrket för ungdomarna samtidigt som SATS är ett inkluderande sammanhang och en stark mötesplats. Ungdomarna har även tillgång till att träna på SATS gym mellan de gemensamma träningstillfällena.

Länk till pressmeddelandet här:

https://www.mynewsdesk.com/se/sats-sverige/pressreleases/sats-i-samarbete-med-right-to-play-3131981?fbclid=IwAR0G6NwQeggvKbNmBGC4RebGmudjBc2gN47inKO4aBI6r8HeDMuuKLycG70

Fotograf: Jakob Good