Stockholms stad och Right To Play ska tillsammans innovera arbetsmarknadsinsatser för unga! - Right To Play Sverige

Tillbaka
  • Dela:

Stockholms stad och Right To Play ska tillsammans innovera arbetsmarknadsinsatser för unga!

Med stöd från Länsstyrelsen Stockholm inleder Right To Play Sverige tillsammans med Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltning, ett samverkansprojekt med syfte att innovera arbetsmarknadsinsatser för unga och stötta nyanlända ungdomar ut i hållbara anställningar. 

Både arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad och Right To Play Sverige ser ett stort behov av tidiga och förebyggande arbetsmarknadsinsatser för att motverka att unga fastnar i långvarigt utanförskap. Right To Plays tidigare erfarenheter visar på vikten av att insatser görs under tiden målgruppen fortfarande går i skolan för att på så sätt underlätta övergången mellan skolan och arbetsmarknaden. Vidare är arbete en nyckel till integration, där tidiga insatser kan vara ett viktigt verktyg för en hållbar etablering på arbetsmarknaden. 

Projektet kommer att fokusera på att kapacitetsbygga både unga som vill etablera sig på arbetsmarknaden och mottagarsidan - det vill säga arbetsgivare, näringsliv och offentlig sektor. Dels kommer projektet att förbereda unga för att de ska vara redo att komma ut i anställningar efter avslutade gymnasiestudier eller motsvarade. Därtill ingår   att utbilda och öka kompetensen kring mångfald och inkludering hos potentiella arbetsgivare och medlemmar i  Integrationspakten, Stockholms stads medlemsnätverk som redan samlar aktörer som vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad. I projektet ingår även att förankra metoder och arbetssätt i kommunen för att säkra långsiktighet. På sikt har projektet potential att bidra till en mer jämlik arbetsmarknad och stad samt att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål, med fokus på ökad jämlikhet och minskad ungdomsarbetslöshet.  

”Ett kraftfullt verktyg under kommande år i arbetet att minska ungdomsarbetslösheten inom Stockholm är vidareutvecklingen av arbetsmarknadsinsatser som förbättrar övergången från skola till arbetsliv för unga nyanlända. Utifrån det perspektivet är vi väldigt glada att vi tillsammans med civilsamhället nu ges möjlighet att stärka inkluderingen och arbetsmarknadsetableringen för målgruppen”, säger Alvar Svensson, biträdande enhetschef Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad. 

”Vi är extra glada för att det är just Stockholms stad som går först i ledet med att samverka kring vår metod för att fler unga ska komma ut i arbete. Samverkan mellan sektorer är oerhört viktigt för att vi ska kunna tackla vår tids stora samhällsutmaningar, och att vi nu kan göra detta tillsammans med både staden och ett stort nätverk av arbetsgivare och företag kommer att kunna göra en enorm skillnad”, säger Right To Play Sveriges grundare och verksamhetschef Anna Lindh.