UPPSALA UNIVERSITETS FORSKNING OM RIGHT TO PLAY:S ARBETE! - Right To Play Sverige

Tillbaka
  • Dela:

UPPSALA UNIVERSITETS FORSKNING OM RIGHT TO PLAY:S ARBETE!

— De var en brygga mellan mig och arbetsmarknaden och det var ett enklare sätt, att de har kontakt med varandra så att jag kunde få det här jobbet.
- Ungdom från Right To Play

Vi släpper nu resultatet av forskningen - här kan du läsa mer!

Under två år har Right To Play tillsammans med en majoritet av projektpartners inom olika sektorer drivit ett innovationsprojekt med stöd från Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova, där vi skalat och spridit Right To Work-metoden för hållbara anställningar till unga med utländsk bakgrund. Metoden har fått stärkt evidens genom den forskningsstudie som Uppsala universitet genomförde under 2021-2022. De unga i projektet visar en statistiskt signifikant ökning av möjligheter att komma ut i arbete genom metoden (76 % efter insatsen jämfört med 10 % före insatsen). Preliminära resultat från den kvalitativa studien visar vidare minskad stress och oro samt ökad egenmakt för målgruppen - viktiga indikatorer för att minska ojämlikheten på arbetsmarknaden och även i samhället i stort!

Här kan du läsa mer från forskningsresultaten:  https://adobe.ly/3S6auwP