Varannan ung känner sig inte delaktig i samhället - Youth2020 i Almedalen - Right To Play Sverige

Tillbaka
  • Dela:

Varannan ung känner sig inte delaktig i samhället - Youth2020 i Almedalen

Varannan ung känner sig inte delaktig i samhället. Färre än tre av tio unga uppger att de har stora möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen. Därför har nätverket Youth 2020 startat upp ett systematiskt arbete där unga engageras att skapa lösningar som stärker ungas plats i demokratin. Hittills har fler än 200 unga, mellan 13–25 år deltagit i 35 idéverkstäder i 16 olika kommuner spridda över hela landet. Nu bjuder Youth 2020 in makthavare, beslutsfattare och möjliggörare att ta del av dessa lösningar i ett lösningsfokuserat samtal med unga med målet att förverkliga några av dessa förslag.

(Bild från Right To Plays idéverkstad i maj 2019)

Under våren har Youth 2020 samlat in ungdomars förslag och idéer om hur vi kan stärka ungas inflytande och delaktighet genom idéverkstäder som hållits runt om i Sverige. Under dessa idéverkstäder samlas unga och diskuterar vad som behövs göras för att de ska känna sig mer delaktig i demokratin.

- Hittills har över 50 förslag samlats in, och ytterligare idéverkstäder kommer att arrangeras i slutet på sommaren. Eftersom vi även ser att många aktörer redan jobbar med dessa frågor har vi parallellt kartlagt befintliga förslag för att förnya demokratin för unga. Vi för samman initiativ som redan finns och skapar nya vägar till engagemang, säger Frank Berglund, sakkunnig ungas organisering på Youth 2020.

Arrangörer av idéverkstäderna har varit ideella organisationer och kommuner. Ali Zardadi, 19 år, från Right To Play har faciliterat sex av de 35 idéverkstäderna. 

- Jag är en av de tiotusentals ensamkommande ungdomar som kom till Sverige för tre år sedan. Det är en självklarhet att våra röster ska höras och vara en del av den demokratiska utvecklingen. Som ungdomsledare i Right To Play träffar jag andra nyanlända som tror att de inte kan påverka de politiska beslut som fattas, ungdomar som inte får sina röster hörda. Det har varit fantastiskt och viktigt att hålla idéverkstäder, att få ge möjlighet till ungdomar som aldrig tidigare har fått frågan om hur de vill utforma vårt samhälle, säger Ali Zardadi, som är del av arrangörs- och ledningsgruppen bakom Youth 2020.

Politiker och andra ledare har inte tillräckligt med kunskap om hur det är att vara ung och vad som är viktigt ur ungas perspektiv. Ungas drömsamhälle är jämställt, hållbart och rättvist, det speglas i förslagen som unga har tagit fram. Förslagen rör bland annat hur skolans undervisning ska utformas, hur unga kan få mer inflytande lokalt och hur unga lättare kan få tillgång till information om politik.

Nu ska dessa förslag och insikter lämnas över till beslutsfattare och makthavare. Första steget sker under Almedalsveckan där unga från arrangörs- och ledningsgruppen bakom Youth 2020 medverkar och uppmärksammar ungdomsperspektivet på debatter och seminarier som handlar om barn och unga.

- Vi kommer starta dialogen under Almedalen då vi bjudit in beslutsfattare och makthavare på lokal nivå till ett seminarium om ungas inkludering och förutsättningar att påverka lokalt. Politik är idag något som känns långt borta och inte angår alla, trots att många vill engagera sig. Nu är det upp till makthavare och beslutsfattare att både lyssna men också att se över hur de kan göra förändring, på riktigt, säger Oscar Sjökvist, som är en del av arrangörs- och ledningsgruppen bakom Youth 2020. 

Nästa steg är ett toppmöte i september dit vi bjudit 200 unga och 50 makthavare att tillsammans sätta en plan för att förverkliga några av dessa förslag. 

Välkommen till seminarium i Almedalen, torsdag 4 juli kl 12:00-13:00, Campus Gotland, B-huset, sal B51, Visby. Seminariet kommer också att live-sändas på Youth 2020 Facebook Page. 

Youth 2020 är en rörelse som samlar unga ledare, barnrättskämpar och demokratiaktivister från olika delar av samhället för att tillsammans stärka ungas inflytande och delaktighet i demokratin. Toppmötet arrangeras av Youth 2020 tillsammans med unga ledare från Right To Play, Tilia, Raoul Wallenberg Academy, Mediahuset Fanzingo, Järvaskolan och Young Innovation Hub - och i samarbete med Ungdom Mot Rasism, RFSL Ungdom, FARR, Folkets Husby och Demokratibygget. 
Arbetet stöttas av Stenbecks Stiftelse och Bonniers Familjestiftelse.