Projekt - Right To Play Sverige

Projekt - Right To Play Sverige

Här kan du läsa om våra projekt som vi driver inom Right To Play Sverige! Den lokala programverksamheten bygger på två ben, jobbprogrammet och jämställdhetsprogrammet, med ungdomsinkludering och ungt ledarskap i centrum. 

Har du några frågor eller vill engagera dig tillsammans kontakta oss! 

Verksamhetsberättelse 2021