Jämställdhetsprojekten - Right To Play Sverige

Jämställdhetsprojekten

Right To Play Sverige driver en jämnställdhetssatsning som syftar till att öka tjejers delaktighet i samhället, hälsa och egenmakt att driva förändring - på tjejers egna villkor. Läs mer om projekten nedan!