Hälsa på tjejers villkor - Innovation för jämställd hälsa - Right To Play Sverige

Hälsa på tjejers villkor - Innovation för jämställd hälsa

Right To Play Sverige driver tillsammas med Idrottsförvaltningen Stockholms stad, ett tvåårigt samverkansprojekt med syftet att innovera lösningar för att öka tjejers aktiva deltagande i idrott och i den organiserade idrottsrörelsen. I projektet riktar vi oss till tjejer (14-20 år) med utländsk bakgrund, som står utanför organiserad idrottsverksamhet.

Projektet finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

Hälsa på tjejers villkor - Innovation för jämställd hälsa