ENGAGERA DIG! - Right To Play Sverige

ENGAGERA DIG!

Vill du ha grym och driven arbetskraft och samtidigt bidra till de globala målen och ökad mångfald på arbetsmarknaden? Bli arbetsgivare i Right To Work!

Är du från civilsamhälle, näringsliv, föreningsliv eller offentlig sektor och vill samarbeta på annat sätt? Det finns mängder av möjligheter!

ENGAGERA DIG!

Som samarbetspartner i Right To Work bidrar ni till ökad integration och en ökad mångfald på arbetsmarknaden, minskad utanförskap och ett starkare och tryggare samhälle. Ni ger ungdomar som av orättvisa anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden en möjlighet att etablera sig och få en ökad delaktighet i samhället. Ett arbete för nyanlända ungdomar är mer än en ekonomisk ersättning, det är en efterlängtad väg in i samhället. Det är också ett sammanhang, en plats att utvecklas på, det ger självkänsla och en önskad möjlighet att bidra till samhället.

ETT WIN-WIN PARTNERSKAP!

Exempel på vad ni kan ge som partner till ungdomarna i Right To Work:

  • Kapacitetsbyggande aktiviteter.
  • Arbetstillfällen som är det viktigaste första steget till långsiktig etablering.
  • Ett utökat nätverk, en av de viktigaste nycklarna till att komma ut i arbete.

Exempel på vad ni kan få som partner till Right To Work:

  • Prisvinnande kommunikationsmöjligheter!
  • Möjlighet att rekrytera från morgondagens vinnare på arbetsmarknaden – drivna, flexibla, sociala unga som bidrar med unika erfarenheter och mångfald till företaget. Våra ungdomar är skolade av några av de mest erfarna i sälj-, event- och kommunikationsbranschen och har arbetserfarenhet från bland annat: Tele2 Arena, Friends Arena, galor, konferenser, ungdomsledaruppdrag, föreläsning, enklare filmning/livestreaming.
  • Bidra till positiv samhällsutveckling och en mer inkluderande arbetsmarknad
  • Ett samarbete som är anpassat efter era specifika behov och förutsättningar

Vill du veta mer kontakta Projektledare

Charles Lindell Beskow clindell@righttoplay.com