ENGAGERA DIG! - Right To Play Sverige

ENGAGERA DIG!

Vill du ha grym och driven arbetskraft och samtidigt bidra till de globala målen och ökad mångfald på arbetsmarknaden? Bli arbetsgivare i Right To Work!

ENGAGERA DIG!

Som arbetsgivare i Right To Work bidrar ni till ökad integration och en ökad mångfald på arbetsmarknaden, minskad utanförskap och ett starkare och tryggare samhälle. Ni ger ungdomar som av orättvisa anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden en möjlighet att långsiktigt etablera sig och få en ökad delaktighet i samhället. Ett arbete för nyanlända ungdomar är mer än en ekonomisk ersättning, det är en efterlängtad väg in i samhället. Det är också ett sammanhang, en plats att utvecklas på, det ger självkänsla och en önskad möjlighet att bidra till samhället.

Studier visar…

…att en ökad mångfald på arbetsplatsen ger ökad lönsamhet

…att utanförskap kostar samhället minst 1,5 – 2 miljoner kronor per individ och år, stora besparingar finns för samhället att göra om fler inkluderas.

ETT WIN-WIN PARTNERSKAP!

Detta ger ni som partner till ungdomarna i Right To Work:

  • Kapacitetsbyggande aktiviteter.
  • Arbetstillfällen som är det viktigaste första steget till långsiktig etablering.
  • Ett utökat nätverk, en av de viktigaste nycklarna till att komma ut i arbete.

Detta får ni som partner till Right To Work:

  • Får vara en del av ett innovationsprojekt med stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och Arvsfonden.
  • Prisvinnande kommunikationsmöjligheter!
  • Möjlighet att rekrytera från morgondagens vinnare på arbetsmarknaden – drivna, flexibla, sociala unga som bidrar med unika erfarenheter och mångfald till företaget. Våra ungdomar är skolade av några av de mest erfarna i sälj-, event- och kommunikationsbranschen och har arbetserfarenhet från bland annat: Tele2 Arena, Friends Arena, galor, konferenser, ungdomsledaruppdrag, föreläsning, enklare filmning/livestreaming.

Vill du veta mer kontakta Anna Lindh alindh@righttoplay.com.