Detta är Right To Work - Right To Play Sverige

Detta är Right To Work

Right To Work är ett projekt där vi ska se till att 100 ungdomar kommer ut i heltidsjobb. Projektet pågår 2020-2022 med stöd från Allmänna Arvsfonden. Vi ser integration som en tvåvägsprocess och arbetar därför både med att kapacitetsbgga målgruppen samt att stötta arbetsgivare att närma sig målgruppen. Ungdomarna behöver en väg in på den svenska arbetsmarknaden och arbetsgivare behöver driven arbetskraft och vill nå målgruppen nyanlända ungdomar, vi är bryggan mellan som behövs för att möjliggöra detta.

 

Detta är Right To Work

Projektets syfte är att skapa långsiktiga, jämlika och hållbara möjligheter för nyanlända ungdomar på arbetsmarknaden. För att lyckas med detta har vi byggt en unik metod där vi arbetar förebyggande med Right To Plays ungdomar innan de hamnar i utanförskap. I samarbete med över 30 arbetsgivare ska vi öppna upp för att anställa projektets ungdomar och skapa ökad mångfald på arbetsplatsen.