Tidiga jobbinsatser - En ungdomssatsning - Right To Play Sverige

Tidiga jobbinsatser - En ungdomssatsning

Med stöd från Länsstyrelsen Stockholm driver Right To Play Sverige tillsammans med Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltning, ett samverkansprojekt med syfte att innovera arbetsmarknadsinsatser för unga och stötta nyanlända ungdomar ut i hållbara anställningar.