Om tidiga jobbinsatser - Right To Play Sverige

Om tidiga jobbinsatser

Föreningen Right To Play och Stockholms stad stöttar ungdomar som är nya i Sverige att komma ut i heltidsarbete efter avslutade studier. Right To Play har tillsammans med utrikesfödda och nyanlända tjejer och killar genererat nästan 500 jobb och har alla verktyg som du behöver för att komma in på arbetsmarknaden. Som deltagare i projektet ”Tidiga jobbinsatser - en ungdomssatsning” kommer du få individuellt stöd varje månad i ditt jobbsökande, utökat nätverk, delta på aktiviteter som stärker ditt cv t.ex. utbildningar, matchvärd på landskamper, delta i mentorskapsprogram ect och få möjlighet att gå på flera rekryteringsträffar med olika företag. 

Om tidiga jobbinsatser